Prosciutto, fresh mozzarella, roasted peppers, tomato, balsamic vinaigrette